Aktivnosti u Predškoli

U proteklom periodu u sve četiri skupine Predškole, realizirane su različite aktivnosti iz zdravstvenog odgoja.

Polaznici predškole pripremali su se i za blagdan Uskrsa.