Novosti

Poziv za intervju, za radno mjesto odgojitelj

OBAVIJEST

Kandidatkinje koje su predale potpunu i pravovremenu prijavu na natječaj za zapošljavanje na radno mjesto odgojitelj – 2 izvršitelja/ice, neodređeno vrijeme u Dječjem vrtiću Zeko (KLASA:112-01/21-01/4, URBROJ:2189/02-05/02-21-1, od dana 29.07.2021. godine), pozivaju se da pristupe intervjuu s Povjerenstvom ...opširnije

Natječaji

Sve natječaje pogledajte ovdje.

Natječaji 4.8.