Novosti

Poziv za intervju za provedbu natječaja dana 25.08.2021.

OBAVIJEST

Kandidati koji su predali potpunu i pravovremenu prijavu na natječaj za zapošljavanje na radno mjesto Pomoćni djelatnik za njegu, skrb i pratnju djece – 12 izvršitelja/ica, na određeno vrijeme u punom radnom vremenu (KLASA:112-01/21-01/5, URBROJ:2189/02-05/02-21-01, od dana 29.07.2021. ...opširnije