Grad Slatina predao kandidaturu za dobivanje prestižne titule Grad – prijatelj djece

Grad Slatina prošlog tjedna predao je kandidaturu za dobivanje prestižne titule Grad – prijatelj djece. Cilj Akcije je motivirati tijela lokalne uprave i samouprave, stručne službe, ustanove za djecu, pravne subjekte, udruge građana te roditelje i djecu u lokalnim zajednicama da potpunije i brže ostvaruju prava i potrebe djece, priznata u Konvenciji UN-a o pravima djeteta koja obvezuje sve odrasle da čine što najviše mogu kako bi se svako dijete potpuno i skladno razvijalo i pripremilo za život i korisno djelovanje u zajednici.

Gradovi i općine – prijatelji djece su sredine koje sustavno brinu o zaštiti djece i njihovim pravima i potrebama. Imati status grada ili općine – prijatelja djece donosi svojevrstan ugled zajednici da skrbi za potrebe svojih najmlađih sugrađana i uvažava mišljenje djece. Postizanjem ovog uglednog naziva, nisu ostvareni svi ciljevi najviše skrbi za djecu, a time ni krajnji cilj ovog programa. Naprotiv, postignuti naziv obvezuje lokalne zajednice da i dalje povećavaju standarde dobrog socijalnog, gospodarskog, zdravog, ekološkog, obrazovnog i kulturnog mjesta za život sve djece, stvarajući dugoročno sigurno i poticajno okruženje za rast i razvoj djeteta.

Program Akcije obuhvaća sva područja života djeteta u lokalnoj zajednici te afirmira holistički pristup cjelokupne zajednice usmjerene na dobrobit djece, stvarajući sigurno i poticajno okružje za djecu. Tako je hrvatski program razrađen putem 123 zahtjeva u 10 područja važnih za život djece:

Programiranje i planiranje za djecu,Financijska sredstva za djecu,Podrška i potpora udrugama za djecu,Dijete u sigurnom i zdravom gradu,Zdravlje djece,Odgoj i obrazovanje djece,Socijalna skrb za djecu,Kultura i šport za djecu,Slobodno vrijeme i rekreacija za djecu i Podrška i pomoć roditeljima u skrbi i odgoju djece.

Akcija se provodi na način da se potiče međusektorska suradnja u lokalnim zajednicama u korist djece, ocjenjuju postignuti rezultati, medijski prati i informira o tome širu javnost te dodjeljuju javna društvena priznanja u obliku postavljanja velike natpisne ploče na ulazima u gradove/općine koji/e ispune propisane programske zahtjeve i dostignu status „grad/općina  – prijatelj djece“.

Istraživanje u gradu Slatini započinje ovog tjedna kada će se provesti anonimna anketa u Osnovnoj školi Josipa Kozarca i Osnovnoj školi Eugena Kumičića Slatina, a u narednim tjednima uslijedit će daljnja ispitivanja građanskog mnijenja i saznanja građana o samoj akciji.