Hrvatska Poštanska banka donirala računala Dječjem vrtiću Zeko

Dječji vrtić Zeko nedavno je od Hrvatske poštanske banke primio vrijednu donaciju računala. Riječ je o 10 rabljenih računala koja će odgojiteljima služiti u odgojno-obrazovnom radu, ali unaprjeđivanju vlastite prakse i stručnom usavršavanju. S obzirom na to da se Nacionalnim kurikulumom za rani i predškolski odgoj i obrazovanje potiče razvoj digitalnih kompetencija kao jedne od ključnih kompetencija za cjeloživotno učenje djeteta, opremanje vrtića pristiglim računalima osigurat će primjenu, razvoj i obogaćivanje digitalne prakse u vrtiću.