Intervju sa kandidatkinjama 03. rujna

Intervju sa kandidatkinjama koje su predale potpunu i pravovremenu prijavu na natječaj za zapošljavanje na radno mjesto odgojiteljice pozivaju se da pristupe 03. rujna 2019. godine, u 15:30 sati.