Kućni red vrtića

Dječji vrtić Zeko Slatina, kao javna ustanova ostvaruje programe njege, odgoja, obrazovanja i skrbi o djeci predškolske dobi.

VRSTE PROGRAMA

 1. Primarni desetsatni program jaslica i vrtića
 2. Program predškolskog minimuma
 3. CAP program, program vjerskog odgoja, dodatni kraći programi
 • Programi jasličke skupine – obuhvaćaju djecu od navršenih 12 mjeseci starosti do 3. godine starosti, a vrtić od 3. g. starosti do 6 g .starosti.
 • Program predškolskog minimuma, od 150 sati godišnje polaze djeca u godini prije početka škole, za djecu polaznike je besplatan.
 • Ostali programi vode se prema interesu djece i roditelja u okviru redovnog primarnog programa te su za djecu polaznike besplatni.
 • Kriterij formiranja odgojnih skupina je dobna starost djece te vrsta programa.

RADNO VRIJEME

Radno vrijeme jaslica je od 5,30 do 19,00 sati.
Radno vrijeme vrtića je od 5,30 do 21,30 sati.

DNEVNI RASPORED AKTIVNOSTI

 1. Jutarnje sakupljanje djece traje do 8,00 sati. Dijete se preobuva u garderobi i tamo ostavlja svoje stvari.
 2. Vrtić se zaključava u 9,30 sati, otključava ponovno u 11,00 sati do 11,30 sati, zatim zaključava do 13,30 te se ponovno otključava. Za otključavanje i zaključavanje vrtića zadužena je jutarnja spremačica.
 3. Nakon obavljanja kulturno higijenskih navika prije i poslije jela započinju aktivnosti – planirani poticaji. Kroz igru djeca usvajaju odgojne i obrazovne sadržaje prema utvrđenom programu.
 4. Dva puta tjedno obuhvatiti djecu od 4. do 6. godina starosti u radionice, kraće programe.
 5. Vrijeme do ručka koristi se za aktivnosti po izboru djece, igre djece na zraku, ukoliko je vrijeme pogodno, boravak u dvorani ili u prostoru vrtića
 6. Doručak je klizni i započinje u 7,15 sati te traje do 8, 30 sati.
  Ručak započinje u 11,00 sati u jaslicama u 11,30 u vrtiću te traje do 12,30 sati
 7. Nakon ručka slijedi dnevni odmor koji traje, ovisno o potrebama roditelja i djece do 13.30 ili do 14,30 sati.
 8. Nakon dnevnog odmora slijedi užina (voće, jogurt, puding, kolač, pecivo, napitak)
 9. Ovisno o potrebama i željama djece , formira se skupina nespavača koja borave u prostoru dvorane ili sobi dnevnog boravka (na svježem zraku ako vremenski uvjeti dozvoljavaju)
 10. Za vrijeme dnevnog odmora u vrtići i jaslicama treba biti mirno i tiho.
 11. Odlazak iz vrtića može biti prije ručka (poludnevni boravak) ili nakon cjelodnevnog boravaka
 12. Dijete ne bi trebalo ostajati u vrtiću duže nego što mu je roditelj na radnom mjestu.
 13. Ukoliko je potreban duži boravak dogovoriti s odgojiteljima ali nikako duže od 10 sati
 14. Jaslice i vrtić pohađaju samo zdrava djeca sa liječničkom potvrdom.
 15. U vrtić se mogu upisati i djeca s Tur po preporuci liječnika.
 16. U cijeni programa sudjeluju korisnici usluge u visini utvrđenoj u Odluci o ekonomskoj cijeni za ped. godinu te Grad Slatina kao vlasnik i osnivač.
 17. Plaćanje boravka u vrtiću vrši se do 15–og u mjesecu za protekli mjesec.
 18. Davatelj usluga ima pravo raskinuti ugovor ukoliko se ne podmiri dugovanje do 15-og u mjesecu za protekli mjesec i ukoliko dijete ne pohađa vrtić uzastopno tri mjeseca, osim u slučaju bolesti uz liječničku ispričnicu. Na umanjenu cijenu korisnik ima pravo u slučaju bolesti djeteta dužem od 10 radnih dana.
 19. Svako dijete treba imati rezervnu odjeću i papučice za jaslice ili vrtić, a djeca s pelenama trebaju papirne pelene za tri presvlačenja tijekom boravka u vrtiću.
 20. Ukoliko potrebe roditelja i djece budu nalagale, formirati će se i druga smjena (mješovita skupina djece), te će se organizacija rada postaviti fleksibilno u skladu s potrebama roditelja i djece.
 21. Za sve informacije o djetetovu boravku u jaslicama ili vrtiću može se svakodnevno informirati kod odgojiteljica ili u upravi vrtića.
  – jaslice /551-332
  – vrtić/ 551-284 – ravnateljica
  – vrtić /400 -686 – računovodstvo