LISTA ČEKANJA PEDAGOŠKA GODINA NAKON ŽALBENOG ROKA 2023. / 2024. DJEČJI VRTIĆ ZEKO

DJEČJI VRTIĆ ZEKO
TRG ZNG 1
33520 SLATINA
OIB:60666818958
KLASA:601-01/23-01/46
URBROJ:2189-41/1-23-2
U Slatini, dana 21.08.2023. godina

LISTA ČEKANJA ZA PEDAGOŠKU GODINU 2023. / 2024. DJEČJI VRTIĆ ZEKO