Natječaj za sudjelovanje u Erasmus+ projektu „Vrtić za sve“

PREDMET: Natječaj za sudjelovanje u Erasmus+ projektu „Vrtić za sve“

Dječji vrtić Zeko raspisuje Natječaj za sudjelovanje odgojno-obrazovnih djelatnika (m/ž) u programu Erasmus+, ključna aktivnost 1 – Mobilnost u svrhu učenja za pojedince, područje odgoja i općeg obrazovanja. Mobilnost će se realizirati u Španjolskoj, grad Sevilla. Svrha boravka u inozemstvu je rad  prema  modelu  „job-shadowing“,  tj.  praćenje  rada kolega  u  inozemnoj  ustanovi  pri obavljanju njihovih stručnih poslova.

Opći cilj projekta:

Ostvarivanje međunarodne suradnje i mobilnosti djelatnika Dječjeg vrtića Zeko stjecanjem novih iskustava primjenjivih u radu s djecom u svojim odgojnim skupinama te prijenos međunarodnih iskustava prilagodbe polaznika osjetljivih skupina, odnosno djece ratnih izbjeglica i migranata predškolske dobi.

Tko može sudjelovati?

Na mobilnost će ostvariti pravo ukupno 4 odgojno-obrazovna djelatnika iz Dječjeg vrtića Zeko. Pravo podnošenja prijave na Natječaj imaju svi odgojno-obrazovni djelatnici Dječjeg vrtića Zeko.

Kriteriji odabira:

  • Odgojno-obrazovni djelatnik Dječjeg vrtića Zeko

  • Motivacija za sudjelovanje u projektu,

  • Jasna vizija o tome na koji bi način sudionik mogao doprinijeti projektu,

  • Zainteresiranost za specijalizirane sadržaje,

  • Znanje stranog jezika (barem osnovna razina poznavanja engleskog jezika).

Rok za podnošenje prijave je 7.12.2023.

Trajanje mobilnosti u svrhu job-shadowinga (praćenja rada) je 5 dana (+ 2 dana za putovanje), a dogovoreni termin odlaska na mobilnost i boravka u Španjolskoj (Sevilla), dogovoren s partnerom – Agencijom iDevelop, je od 25. 2. 2024. do 2. 3. 2024. godine.

Odabranim sudionicima mobilnosti je iz sredstava projekta osigurana financijska potpora koja pokriva ukupne troškove puta i boravka u inozemstvu.

Vrijeme provedeno na mobilnosti u Španjolskoj odabranim sudionicima evidentirati će se sukladno općim aktima vrtića kojima su uređena prava i obveze djelatnika.

Prijava na natječaj vrši se isključivo online, putem prijavnog obrasca, a link za prijavu je:
https://forms.office.com/pages/responsepage.aspx?id=DQSIkWdsW0yxEjajBLZtrQAAAAAAAAAAAAO__Vm8vBNUQ1hFNFFZSzQyRTY3UzFGNDlEUTBLQkUzQS4u

 

Opis kriterija odabira sudionika nalazi se u dokumentu Kriteriji za evaluaciju pri izboru sudionika mobilnosti u Erasmus+ projektu „Vrtić za sve“.

Nakon obrade dostavljenih prijava, povjerenstvo (ravnateljica, tajnik te 1 predstavnik odgojno-obrazovnih djelatnika u Dječjem vrtiću Zeko) će pozvati kandidate na informativni razgovor nakon čega će sastaviti privremenu rang listu o sudionicima te onima koji se nalaze na rezervnoj listi, a sukladno kriterijima odabira sudionika mobilnosti te će rezultate objaviti na web stranici Dječjeg vrtića Zeko.

Konačnu rang listu kao i odluku o sudionicima mobilnosti donijet će povjerenstvo nakon završetka žalbenog postupka te objaviti na web stranici Dječjeg vrtića Zeko.

 

Žalbeni postupak:

Žalbe se mogu podnijeti pisanim putem s detaljnim obrazloženjem u tajništvo vrtića, u roku od 15 dana od dana objave rang liste s odabranim sudionicima. Žalbe razmatra povjerenstvo (ravnateljica, tajnik i 1 predstavnik odgojno-obrazovnih djelatnika u Dječjem vrtiću Zeko).

 

Kome se obratiti za dodatne informacije?

Za sve nejasnoće i dodatne informacije vezane uz Erasmus + projekt „Vrtić za sve“ i natječaj za sudjelovanje u ovom Erasmus+ projektu možete se javiti v. d. ravnateljice Dječjeg vrtića Zeko Kristini Cerovski.

 

Erasmus+ Ključna aktivnost 1: Mobilnost u svrhu učenja za pojedince, područje odgoja i općeg obrazovanja

Naziv projekta: Vrtić za sve

Razdoblje provedbe: Projekt traje 15 mjeseci, od 1. 9. 2023. do 30. 11. 2024. 

Vrijednost projekta: 6.872,00 EUR 

Iznos EU sufinanciranja: 100 %

Nositelj projekta: Dječji vrtić Zeko

Broj Ugovora: 2023-1-HR01-KA122-SCH-000149909 

Datum mobilnosti: od 25. 2. do 2. 3. 2024.

Mjesto mobilnosti: Sevilla, Španjolska

 

Kriteriji za evaluaciju pri izboru sudionika mobilnosti u okviru Erasmus+ projekta „Vrtić za sve“.docx

Natječaj za sudjelovanje u Erasmus+ projektu „Vrtić za sve“

 

v. d. ravnateljica
Kristina Cerovski