Natječaj za zapošljavanje za radno mjesto pomoćnog djelatnika za njegu, skrb i pratnju djece – puno radno vrijeme – 6 osoba.

6 osoba.

Natječaj za zapošljavanje za radno mjesto pomoćnog djelatnika za njegu, skrb i pratnju djece – puno radno vrijeme – 6 osoba.

Prijavu za natječaj s potrebnom dokumentacijom potrebno je dostaviti u zatvorenoj koverti osobno ili preporučeno poštom.

Original raspis pronađite ovdje.