Natječaj za zapošljavanje za radno mjesto pomoćnog djelatnika za njegu, skrb i pratnju djece – nepuno radno vrijeme – 4 osobe.

4 osobe.

Natječaj za zapošljavanje za radno mjesto pomoćnog djelatnika za njegu, skrb i pratnju djece – nepuno radno vrijeme – 4 osobe.

Prijavu za natječaj s potrebnom dokumentacijom potrebno je dostaviti u zatvorenoj koverti osobno ili preporučeno poštom.

Original raspis pronađite ovdje.