Natječaj za zapošljavanje za radno mjesto odgjitelj/ice

Natječaj za zapošljavanje za radno mjesto odgjitelj/ice.

Prijavu za natječaj s potrebnom dokumentacijom potrebno je dostaviti u zatvorenoj koverti osobno ili preporučeno poštom.

Original raspis pronađite ovdje.