Nova pedagoška godina2015./2016.

01. rujna 2015. godine u Dječjem vrtiću “Zeko” Slatina započela je nova pedagoška godina – 2015./2016.

Svoj djeci i svim roditeljima sretan početak nove pedagoške godine žele djelatnici Dječjeg vrtića “Zeko” Slatina.