Obavijest i upute o testiranju, popis kandidata/kinja – tajnik

OBAVIJEST I UPUTE O TESTIRANJU, POPIS KANDIDATA/KINJA ZA PISMENO TESTIRANJE ZA RADNO MJESTO TAJNIK/ICA

(NATJEČAJ OBJAVLJEN 23.8.2018. GODINE)

OBAVIJEST I UPUTE O TESTIRANJU ZA RADNO MJESTO TAJNIK/ICA

Komisija za pregled natječajne dokumentacije natječaja objavljenog na stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, na oglasnoj ploči i web stranici Dječjeg vrtića Zeko Slatina od 23.8.2018. godine za prijam u radni odnos na neodređeno puno radno vrijeme na radno mjesto tajnika/ice informira kandidate/kinje koji su podnijeli pravovremene i potpune prijave , te koji ispunjavaju propisane formalne uvjete po natječaju.

Testiranje (pisani) dio će se održati 14.9.2018. godine s početkom u 15:00 sati u prostorijama Hrvatskog doma, Ulica Braće Radića 4, Slatina.

Svi su kandidati/kinje dužni sa sobom imati važeću osobnu iskaznicu.

Kandidati/kinje koji ne pristupe testiranju smatra se da su povukli prijavu na javni natječaj i više se neće smatrati kandidatima.

1. RASPORED I SADRŽAJ TESTIRANJA

Testiranje će se provesti na sljedeći način

 • Pismena provjera znanja- provjera znanja bitnih za obavljanje poslova radnog tajnika/ice
 • Razgovor (intervju) s kanidatima/kinjama

Maksimalan broj bodova koji kandidati/kinje mogu ostvariti na provjeri znanja iznosi 20 bodova ( 12 bodova iz pisanog testiranja i 8 bodova temeljem provedenog razgovora (intervjua).

Izvori za pripremu provjere znanja su:

 1. Zakon o predškolskom odgoju i obrazovanuju- („Narodne novine“, broj 10/97, 107/07 i 94/13

 2. Zakon o radu – („Narodne novine“, broj93/14)

 3. Uredba o uredskom poslovanju – („Narodne novine“, broj 7/09)

 4. Zakon o ustanovama – („Narodne novine“, broj 76/93, 29/97, 47/99 i 35/08)

 5. Zakon o javnoj nabavi – („Narodne novine“, broj 120/16)

 6. Ovršni zakon – („Narodne novine“, broj 112/12, 25/13, 93/14, 55/16)

 7. Statut Dječjeg vrtića Zeko

2. PRAVILA TESTIRANJA

1. Po dolasku od kandidata/kinja će biti zatraženo predočavanje odgovarajuće identifikacijske isprave radi utvrđivanja identiteta. Testiranju ne mogu pristupiti kandidati/kinje koji ne mogu dokazati identitet, osobe koje ne ispunjavaju formalne uvjete natječaja, te osobe za koje se utvrdi da nisu podnijele prijavu na javni natječa za radno mjesto za koje se obavlja testiranje.

2. Po utvrđivanju identiteta i svojstva kandidat/kinja započet će se s testiranjem.

3. Za pismenu provjeru znanja kandidatima/kinjama će biti podijeljena pitanja za provjeru znanja.

Pismena provjera znanja za kandidate/kinje sastoji se od:

 • Provjera znanja bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta tajnika/ice

Pismena provjera znanja traje ukupno 45 minuta.

Za vrijeme pismene provjere znanja NIJE DOPUŠTEN:

 • koristiti se bilo kakvom literaturom ili bilješkama;
 • koristiti mobitel ili druga komunikacijska sredstva;
 • napuštati prostoriju u kojoj se vrši provjera znanja;
 • razgovarati s ostalim kandidatima ili na drugi način remetiti mir i red

Ukoliko kandidat/kinja postupi na nedopušteni prethodno opisan način bit će udaljen s testiranja, a njegov rezultat Komisija neće niti ocjenjivati, te će se smatrati da je kandidat/kinja povukao prijavu na natječaj.

1. Kandidati/kinje koji postignu na pismenom testiranju 50% i više bodova, pristupaju na razgovor (intervju) s Komisijom za odabir kandidata.

2. Razgovor (intervju) s Komisijom za odabir kandidata održati će se neposredno nakon pismenog testiranja.

3. Nakon provedenog razgovora (intervjua), Komisija će utvrditi rang listu kandidata prema ukupnom broju bodova ostvarenih na provjeri znanja i razgovoru

POPIS KANIDATA/KINJA ZA PISMENO TESTIRANJE ZA RADNO MJESTO TAJNIK/ICA

 1. IVONA BUTEK
 2. BRIGITA ANDROŠ
 3. LIDIJA BISTROVIĆ
 4. DRAGAN OSTOJIĆ
 5. MELITA HORVAT RUKAVINA
 6. MARINA KRALJIĆ
 7. IVANA ZRINŠČAK
 8. MARTINA VARGA
 9. OZREN DESANČIĆ
 10. IGOR VALIDŽIĆ
 11. ŽELJKO RUKAVINA
 12. ANA PODNAR
 13. MARINA MAČKOVIĆ

RAVNATELJICA

Sanela Valpovac