OBAVIJEST O POČETKU NOVE PEDAGOŠKE GODINE

Poštovani roditelji!

Pedagoška godina 2023./2024. započinje u petak 1. rujna.

Novoupisanu djecu koja će pohađati program vrtića možete dovesti u prostoriju skupine koju će dijete polaziti od 1. rujna.

Budući da je djeci u procesu prilagodbe potreban kontinuitet dolazaka, roditelje novoupisane djece koja će pohađati program jaslica molimo da s dolascima krenu od ponedjeljka, 4. rujna.

Molimo roditelje novoupisane djece da prije polaska u vrtić ili jaslice s djecom obave obvezni sistematski pregled kod nadležnog pedijatra te potvrdu o obavljenom donesu stručnoj službi ili matičnim odgojiteljima. Potvrda o obavljenom sistematskom pregledu djeteta preduvjet je za uključivanje djeteta u skupinu.

Roditelji osim toga trebaju donijeti kopiju knjižice cijepljenja djeteta te potvrdu da dijete ima stomatologa.

Sve potrebne informacije o procesu prilagodbe možete prilikom dolaska dobiti od matičnih odgojiteljica, čiji raspored prema skupinama možete pronaći u nastavku.

 

VRTIĆ

IME I PREZIME ODGOJITELJA

BROJ SOBE

SKUPINA

JOSIPA JAGNJIĆ

KRISTINA ŠOKAC

MIRNA OBREŽ

3

1. MLAĐA VRTIĆNA SKUPINA

NIKOLINA VUJIĆ

SANELA VALPOVAC MAURER

HELENA HEGEDIŠ

4

2. MLAĐA VRTIĆNA SKUPINA

EMINA BLJAKAJ VULIĆ

MARINA MACINGER

1

LEPTIRIĆI

ROMINA JANEČIĆ

LJILJANA DIKLIĆ

2

JABUČICE

MIRJANA BANJEDVORAC

KRISTINA MARČEK

5

KOLAČIĆI

RADOJKA GRAHOVAC

JELENA CIGLAR

7

TOČKICE

MANUELA SEJKORA

MAJA LIBL

9

BUBAMARE

GORDANA RAKOCIJA

MARTINA REDE ŠUNTIĆ

8

JEŽIĆI

MARICA BIĆANIĆ

TAMARA DORIĆ

6

RIBE

 

JASLICE

IME I PREZIME

BROJ SOBE

SKUPINA

ĐURĐA KOKORIĆ

ANA PRODANOVIĆ

1

1. JASLIČNA SKUPINA

BOŽICA POTOČKI

DANKA GOJIĆ KAJZER

2

2. JASLIČNA SKUPINA

DUŠICA PETRIČEVIĆ

SARA RIBAR

3

3. JASLIČNA SKUPINA

ANA BIĆANIĆ

EMICA GADO

4

4. JASLIČNA SKUPINA

PREDŠKOLA

SANDA KUMRIĆ