OBAVIJEST O UPISU DJECE U OBVEZNI PROGRAM PREDŠKOLE ZA PEDAGOŠKU GODINU 2024./2025.

Zahtjev za upisom djece u obvezni program predškole Dječjeg vrtića Zeko predaje se u tajništvu vrtića na adresi Trg zbora narodne garde 1, svakim radnim danom u periodu od 10. lipnja do 5. srpnja od 7:00 do 15:00 sati. Obrazac zahtjeva dostupan je na poveznici: OBRAZAC ZAHTJEVA ZA UPIS PROGRAM PREDSKOLE 2024.-2025. (.docx)

te u tajništvu vrtića.

Prema Zakonu o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07, 94/13, 98/19, 57/22) program predškole je obvezni program odgojno-obrazovnoga rada s djecom prije polaska u osnovnu školu, odnosno za djecu koja do 1. travnja 2025. godine navrše šest godina, a nisu uključena u redovni program dječjeg vrtića.

Dijete koje je ostvarilo pravo odgode upisa u prvi razred obvezno je pohađati program predškole najdulje još jednu pedagošku godinu, odnosno može biti uključeno u redoviti program predškolskog odgoja i obrazovanja u dječjem vrtiću.

Obavijesti o početku programa, inicijalnim razgovorima i druge informacije naknadno će biti dostupne na mrežnoj stranici i u prostoru vrtića.