Obavijest roditeljima: Dvosmjenski rad

Poštovani roditelji, želimo Vas obavijestiti da je Odlukom Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Zeko Slatina (KLASA:040-01/18-01/15, UR.BROJ:2189/02-41/02-18-03, od dana 04. rujna 2018. godine), uz Suglasnost Gradonačelnika grada Slatine (KLASA:113-02/18-01-1, UR.BROJ:2189/02-03-02/03-18-2, od dana 05. rujna 2018. godine), dana 01. listopada 2018. godine u Dječjem vrtiću Zeko Slatina uveden dvosmjenski rad.

Uz redovnu prvu smjenu koja i dalje nastavlja s radom kao i do sada, uvodi se poslijepodnevna smjena u trajanju od 11,00 sati do 21,00 sat, od ponedjeljka do petka. Ovakvim rasporedom omogućeno je roditeljima da u dogovoru s Odgojiteljicom grupe u kojoj se nalazi dijete, ovisno o svojim potrebama koje možda nisu iste svaki dan, mogu ostaviti dijete u Dječjem vrtiću Zeko Slatina u vremenskom periodu od 5,30 sati do 21,00 sat, pod uvjetom da dijete ne smije biti u vrtiću duže od 10,00 sati dnevno. Odgojiteljice tijekom cijeloga dana provode odgojno-obrazovni rad s djecom. Ručak, užina i večera osigurana su svakom djetetu te se poslužuju u određeno vrijeme dana kao i do sada.

Za sva dodatna pitanja, roditelji mogu dobiti informacije u upravi Dječjeg vrtića Zeko Slatina.