Ribice

Ribice se male
svuda redom hvale
što se raditi može
kada se Ribice slože:
plivati i istraživati,
pjevati i plesati
pričati i glumiti
risati i stvarati…
Sve kroz igru i veselje
zadovoljavaju sve svoje želje!

Mame i tate,
budite sretni i bez brige
jer su vaše Ribice
u sigurnim vodama
tete Gordane i Ljubice!