Oslobađanje participacije za mjesec svibanj

Poštovani Korisnici usluga Dječjeg vrtića Zeko, sukladno nastaloj situaciji uzrokovanoj pojavom korona virusa, te organizaciji rada Dječjeg vrtića Zeko poštivajući Upute za sprječavanje i suzbijanje epidemije COVID-19 za ustanove ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja te osnovnoškolske ustanove u kojima je osigurana mogućnost zbrinjavanja djece rane i predškolske dobi te učenika koji pohađaju razrednu nastavu Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo, Upravno vijeće Dječjeg vrtića “Zeko” donijelo je Odluku kojom se svi Korisnici usluga vrtića oslobađaju plaćanja participacije za mjesec svibanj 2020. godine.

S poštovanjem,

DJEČJI VRTIĆ ZEKO