Popis djece za malu školu

1. Skupina poslije podne od 12:30 do 15:30 sati, 16.10.2017.

1. Dominik Grbac
2. Benjamin Jakšić
3. Ivan Derdić
4. Deni Kubatov
5. Klara Košćak
6. Dragan Tvrdorijeka
7. Niko Poje
8. Patrik Matić
9. Gabrijela Matančić
10. Fran Kizivat
11. Ema Varju
12. Lucij Pugar
13. Nika Jurišić
14. Katja Pernar
15. Luna Bjelajac
16. Matej Jurišić
17. Luka Šomođi
18. Karlo Šikić
19. Hrvoje Pofuk
20. Renato Medvedović

2. Skupina prije podne; u 08:00 sati kreće autobus Iz Vrtića prema autobusnim stanicama; prvo Ide U Meljane -> Sladojevce -> Radosavce -> Lukavac od 08:00 do 11:45 sati, 16.10.2017.

1. Noa Bajt
2. Fran Čmarec
3. Antonia Sirovica
4. Mateo Lešković
5. Marko Trošić
6. Manuela Bobanić
7. Lukas Kovačić
8. Petra Berkić
9. Maja Rastović
10. Leo Gavrić
11. Klara Gumbarević
12. Nikol Pohiba
13. Lea Pekić
14. Matej Judi
15. Sara Fiket
16. Krsto Carević
17. Valentina Fišteš

3. Skupina 23.10. ujutro; autobus kreće u 08:00 sati Iz Vrtića prema autobusnim stanicama: prvo ide u Kozice -> Senkovac -> Medince -> Bakić od 08:45 do 11:45 sati.

1. Lejla Marović
2. Vita Černi
3. Rea Šošić
4. Dominik Stipanić
5. Manuel Magdić
6. Josip Vilk
7. Fran Reščić
8. Valentina Božić
9. Matej Franjević
10. Karlo Kiš
11. Luka Funko
12. Leon Vorcinger
13. Matijas Medved
14. Tena Zrinšćak
15. Dora Cvetković
16. Petar Milivojević
17. Ena Cesarec
18. Lorena Gajšek

4. Skupina poslije podne; od 12:30 do 15:30 sati.

1. Lav Hrupački
2. Sara Ćosić
3. Lara Ćosić
4. Hrvoje Pofuk
5. Lena Cvijanović
6. Nika Bošnjak
7. Andrej Kordi
8. Tena Ribić
9. Lejla Jurkić
10. Dorotea Franjević
11. Sanja Petrović
12. Goran Filipović
13. Lana Šomođ
i14. Ivor Bilić
15. Nikola Opačić
16. Despot Cimbaljević
17. Anabela Tašić