Poziv za intervju za provedbu natječaja dana 25.08.2021.

OBAVIJEST

Kandidati koji su predali potpunu i pravovremenu prijavu na natječaj za zapošljavanje na radno mjesto Pomoćni djelatnik za njegu, skrb i pratnju djece – 12 izvršitelja/ica, na određeno vrijeme u punom radnom vremenu (KLASA:112-01/21-01/5, URBROJ:2189/02-05/02-21-01, od dana 29.07.2021. godine) u Dječjem vrtiću Zeko, pozivaju se da pristupe intervjuu s Povjerenstvom za provedbu natječaja dana 25.08.2021. godine. Intervju će se provesti u uredu ravnateljice Dječjeg vrtića Zeko, na adresi Trg ZNG 1, Slatina.

S početkom u 17:00 pozivaju se sljedeći kandidati:

Red.broj

IME I PREZIME

1.

NIVES ČAČINOVIĆ

2.

INES ČAČINOVIĆ

3.

LEA VACLAVEK

4.

RENATA KNEŽEVIĆ

5.

ANDREA TKALČEC

6.

LIDIJA MAURER

7.

LEA SUBAŠIĆ

8.

NATALIJA ŠANTALAB

9.

BARBARA JURIŠIĆ

10.

SVETOZARKA ZLATUNIĆ

 

S početkom u 17:30 pozivaju se sljedeći kandidati:

 

Red. broj

IME I PREZIME

1.

EMA MATAIJA

2.

IVANA BOZ MATIŠIĆ

3.

SANDRA LADAN

4.

SANJA DOLČIĆ

5.

ANA MARIJA ZUANOVIĆ

6.

SANJA HAJSTER

7.

DANIJELA TOMIĆ

8.

IVANA LAH ŠPEHAR

9.

MARIJA VARGA VRBASLIJA

10.

VALENTINA LACKOVIĆ

 

 

S početkom u 18:00 pozivaju se sljedeći kandidati:

 

Red. broj

IME I PREZIME

1.

MARTINA PLEŠA

2.

ADRIANA PERKOVIĆ

3.

MONIKA IVČIĆ

4.

MONIKA CICVARIĆ

5.

MARIJA FIŠER

6.

EMILIJA ŠIMIĆ

7.

LJILJANA BOŠNJAK

8.

BLAŽENKA MEDVEDOVIĆ

9.

MONIKA PATAKI

10.

ANDRIJANA IVANKOVIĆ

 

 

S početkom u 18:30 pozivaju se sljedeći kandidati:

 

Red. broj

IME I PREZIME

1.

SANDRA ŠTRKOVIĆ

2.

IVANA HALUŽAN

3.

NIKOLINA IVEZIĆ

4.

NIKOLINA BUBAŠ

5.

LUCIJA MOMČILOVIĆ

6.

NATALIJA NOVOTNI

7.

NIKOLINA LJEKAJ

8.

NIKOLINA CADER

9.

SANELA FILIPOVIĆ

10.

KSENIJA LOKNER

 

 

S početkom u 19:00 pozivaju se sljedeći kandidati:

 

Red. broj

IME I PREZIME

1.

MARICA JUREN

2.

IVANA LOVREKOVIĆ

3.

NIKOLINA VIDA

4.

HELENA DEREŠ

5.

MARINA MENČIK

6.

ANDRIJANA JAKOVIĆ

7.

EVICA BABIĆ VENCL

8.

MIRNA MARKULIĆ

 

Original dokument pronađite ovdje.

 

PREDSJEDNICA

POVJERENSTVA ZA PROVEDBU NATJEČAJA:

Sanela Valpovac Maurer