Poziv za intervju, za radno mjesto odgojitelj

OBAVIJEST

Kandidatkinje koje su predale potpunu i pravovremenu prijavu na natječaj za zapošljavanje na radno mjesto odgojitelj – 2 izvršitelja/ice, neodređeno vrijeme u Dječjem vrtiću Zeko (KLASA:112-01/21-01/4, URBROJ:2189/02-05/02-21-1, od dana 29.07.2021. godine), pozivaju se da pristupe intervjuu s Povjerenstvom za provedbu natječaja dana 25.08.2021. godine u 19:30 sati. Intervju će se provesti u uredu ravnateljice Dječjeg vrtića Zeko, na adresi Trg ZNG 1, Slatina.

 

Red.broj

IME I PREZIME

1.

JOSIPA JUKIĆ

2.

MARTINA REDE ŠUNTIĆ

3.

KRISTINA ŠOKAC

 

RAVNATELJICA:

Sanela Valpovac Maurer