ERASMUS + PROJEKT U NAŠEM VRTIĆU

Vrtić za sve

Erasmus+ Ključna aktivnost 1: 
Mobilnost u svrhu učenja za pojedince, Područje odgoja i općeg obrazovanja

Tijelo koje dodjeljuje bespovratna sredstva: 
Nacionalna agencija (Agencija za mobilnost i programe Europske unije) 

Nositelj projekta:  Dječji vrtić Zeko Slatina 

Datumi mobilnosti:  od 25. veljače 2024. godine do 2. ožujka 2024. godine 

Mjesto mobilnosti:  Sevilla (Španjolska) 

Što ćemo postići ovim projektom?
 Provedbom ovog projekta djelatnici DV Zeko steći će nova znanja, vještine i iskustvo te će ih se dodatno pripremiti za metodologiju rada s djecom izbjegličkog i migrantskog podrijetla te s djecom suočenom s geografskim preprekama zbog života u ruralnom području s manje raspoloživih usluga. Na taj način, djelatnici DV Zeko, će poboljšati svoje ključne kompetencije, a u međunarodnom okruženju će naučit nove načine ponašanja i ophođenja na radnom mjestu uz poboljšanje komunikacije na engleskom jeziku. Iskustvo mobilnosti unaprijedit će i njihov profesionalni razvoj i mogućnosti za daljnje napredovanje u struci, te će kreirati potrebu za suradnjom, tolerancijom, različitosti i međukulturalnom poštivanju i uvažavanju u cilju povećanja kvalitete poučavanja i učenja, jačanja europske dimenzije poučavanja i učenja te doprinosa stvaranju europskog prostora obrazovanja.

Broj projekta: 2023-1-HR01-KA122-SCH-000149909 

Razdoblje provedbe: Projekt traje 15 mjeseci, od 01. 09. 2023. do 30. 11. 2024. 

Vrijednost projekta: 6.872,00 EUR 

Iznos EU sufinanciranja: 100% 

KONTAKT
Natječaj za sudjelovanje Erasmus-plus.ec europa.eu

Financirano sredstvima Europske unije. Iznesena mišljenja i stavovi odražavaju isključivo stav autora i ne moraju se podudarati sa stavovima Europske unije ili Agencije za mobilnost i programe Europske unije. Ni Europska unija ni tijelo koje dodjeljuje bespovratna sredstva ne mogu se smatrati odgovornima za njih.