Proslava dana prijateljstva i ljubavi

Djeca u Dječjem vrtiću, danas su sa svojim prijateljima proslavila dan prijateljstva i ljubavi. Uživala su u veselim igrama, plesu srca i plesu s balonima.

Izjave djece o ljubavi:

  • “Ljubav je sreća i osjećaji i kada nekog voliš”. N. Š.
  • “Mama, tata i kada se igramo to je ljubav”. I. Š.
  • “Ljubav je kada volimo”. E. B.
  • “Ljubav je dobrota i sreća”. L.T.