Radno mjesto spremačice

Natječaj za zapošljavanje na radno mjesto spremačice – 1 izvšitelj/ica – na neodređeno vrijeme.

 

UVJETI:

  • osnovna škola

 

 

 

Uz prijavu za natječaj potrebno je priložiti:

  • životopis (vlastoručno potpisan),
  • dokaz o stečenoj stručnoj spremi,
  • dokaz o hrvatskom državljanstvu,
  • preslika osobne iskaznice,
  • uvjerenje nadležnog suda da se protiv podnositelja prijave ne vodi kazneni postupak prema čl. 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju ne starije od 6 mjesec (potvrda o nekažnjavanju)
  • potvrdu o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatsko zavoda za mirovinsko osiguranje.

Raspis natječaja pronađite ovdje.