Raspored potpisivanja ugovora za pedagošku godinu 2023. / 2024.

RASPORED POTPISIVANJA UGOVORA

PEDAGOŠKA GODINA 2023 / 2024

UTORAK

5.9.2023. GODINE

7 – 15 sati

SRIJEDA

6.9.2023.

7-15 sati

ČETVRTAK

7.9.2023.

7-15 sati

PETAK

8.9.2023

7-15 sati

1. JASLIČNA SKUPINA

( djeca u 2 godini)

1. MLAĐA VRTIĆNA SKUPINA

(2020. PTIČICE + PAHULJICE)

LEPTIRIĆI

(djeca u 4. i 5. godini)

TOČKICE

2. JASLIČNA SKUPINA

2. MLAĐA VRTIĆNA SKUPINA

(2020. – 2021. OBLAČIĆI + PČELICE)

JABUČICE

(djeca u 4. i 5 godini)

RIBE

3. JASLIČNA SKUPINA

(nove jaslice)

KOLAČIĆI – IVANČICE

JEŽIĆI

(djeca u 5. i 6. godini)

BUBAMARE

4. JASLIČNA SKUPINA

(nove jaslice)