Raspored pregleda djece za upis u 1. razred osnovne škole

pregled_lijecnikaRaspored pregleda djece za upis u prvi razred osnovne škole u školskoj godini 2014./2015. za slatinsko upisno područje OŠ D. Trstenjaka, Čađavica, OŠ E. Kumičića, Slatina, OŠ J. Kozarca, Slatina, OŠ Mikleuš, Mikleuš, OŠ V. Nazora, N. Bukovica, OŠ Voćin, Voćin.

Pregledi će se održavati od 8 sati u prostorijama Zavoda za javno zdravstvo „Sveti Rok“ u Slatini, Službe za školsku medicinu, kod liječnice dr. Zrinke Judi, spec. školske medicine.

pregled_upisi

Na pregled treba donijeti:

  • poziv za pregled djeteta, koji će pravovremeno dobiti na kućnu adresu od strane Škole prema upisnom području kojem pripada i mreži škole,
  • zdravstvenu iskaznicu
  • cjepni karton (cjepna iskaznica)
  • zdravstveni karton djeteta od obiteljskog liječnika odnosno pedijatra.
  • potvrdu o statusu zuba od odabranog stomatologa djeteta
  • laboratorijski nalaz hemoglobina i urina
  • OIB

U slučaju spriječenosti dolaska na pregled za upis u 1. razred javiti se na broj telefona 033/400-186.