Upisi

OBAVIJEST

o upisu djece rane i predškolske dobi
u programe predškolskog odgoja i obrazovanja
za pedagošku godinu 2019./2020. u
DJEČJI VRTIĆ ZEKO

 

I. PODNOŠENJE ZAHTJEVA ZA UPIS

Dječji vrtić Zeko zahtjeve za upis djece u programe predškolskog odgoja i obrazovanja zaprimati će OD DANA 13. DO 31. SVIBNJA 2019. GODINE i to za ostvarivanje sljedećih programa:

1. REDOVITI PROGRAM U PETODNEVNOM RADNOM TJEDNU:

– JASLICE – cjelodnevni 10 – satni program
– poludnevni 5,5 – satni program

– VRTIĆ – cjelodnevni 10 – satni program
– poludnevni 5,5- satni program

2. PROGRAM PREDŠKOLE (250 sati godišnje)

– obvezan i besplatan za djecu u godini prije polaska u osnovnu školu a koja nisu obuhvaćena redovitim programom.

 

II. DOKUMENTI UZ ZAHTJEV ZA UPIS

Roditelj/skrbnik djeteta Vrtiću dostavlja:

  1.  popunjeni i potpisani Zahtjev za upis / Zahtjev za nastavak korištenja usluge vrtića (obrasci dostupni u vrtiću i na web stranici vrtića https://www.vrtic-zeko.hr/)
  2.  rodni list ili izvadak iz matice rođenih ili potvrdu s podacima o rođenju djeteta ili pisanu privolu roditelja da vrtić može sam provjeriti podatke o rođenju djeteta u maticama rođenih,
  3. uvjerenje o mjestu prebivališta djeteta i presliku osobnih iskaznica roditelja,
  4. dokaze o činjenicama bitnim za ostvarivanje prednosti kod upisa,
  5. ostala dokumentacija navedena u zahtjevu za upis djeteta u vrtić.

 

III. PREDNOST ZA UPIS U REDOVITE PROGRAME

Ukoliko vrtić ne može zadovoljiti sve zahtjeve roditelja/skrbnika djece s prebivalištem na području Grada Slatine za upis djece u redovite programe, prednost će imati djeca sukladno kriterijima Pravilnika o upisu djece i ostvarivanju prava i obveza korisnika usluga Dječjeg vrtića Zeko te Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju.

 

IV. OBJAVA REZULTATA UPISA

Povjerenstvo za upis djece dječjeg vrtića odlučuje o zahtjevima na temelju dostavljene dokumentacije, obavljenih inicijalnih razgovora roditelja/skrbnika sa stručnim timom dječjeg vrtića.
Rezultati upisa u pojedine programe bit će objavljeni na oglasnim pločama dječjeg vrtića dana 28. lipnja 2019. godine.
Roditelj/skrbnik nezadovoljan rezultatom upisa može podnijeti žalbu Upravnom vijeću Dječjeg vrtića Zeko do dana 15. srpnja 2019. godine.
O žalbama roditelja/skrbnika odlučuje Upravno vijeće u roku od 15 dana od dana isteka roka za žalbu.

 

V. UPIS

Djeca primljena u dječji vrtić upisuju se temeljem ugovora koji roditelj/skrbnik sklapa s dječjim vrtićem u pravilu od mjesec dana od dana objave rezultata upisa, a iznimno najkasnije do 01. rujna 2019. godine ili uključivanja djeteta u program.
Dijete se uključuje u program početkom pedagoške godine od dana 02. rujna 2019. godine, odnosno kako je to utvrđeno ugovorom.
Djeca se mogu upisivati u programe tijekom cijele pedagoške godine ako ima slobodnog mjesta u dječjem vrtiću.

 

Ravnateljica
Sanela Valpovac