Zahvala Crvenom križu za donaciju jabuka

Dječji vrtić “Zeko” Slatina dobio je od Crvenog križa Slatina donaciju jabuka – 400kg. Pošto je u našem vrtiću jabuka svakodnevno na jelovniku, DV “Zeko” zahvaljuje Crvenom križu na ovoj donaciji.